1994

Naš prvi naročnik je bil MURA European fashion design, gospod Karel Sukič. Postali smo stalna članica mednarodnega združenja za spremljanje in analizo medijskih objav FIBEP – Federation des Bureaux d´Extraits de Presse.

1995

Obiskal nas je Thomas Henne, takratni predsednik svetovnega združenja FIBEP in lastnik najstarejše švicarske clipping agencije Argus de la press iz Zuricha. Naša ekipa je takrat štela 4 redno zaposlene sodelavce. Dostava clippinga je bila enkrat tedensko po navadni pošti. Začeli pa smo sodelovati s pomembnimi institucijami in podjetji Republike Slovenije.

1996

Imeli smo več kot 30 naročnikov z različnih področij, vključno z Olimpijskim komitejem Slovenije. Začeli smo z mednarodno prodajo naših storitev. Vzpostavili smo tudi prvo bazo v katero smo shranjevali meta podatke medijskih objav. Število redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev se je povzpelo na 12.

1997

Transformacija podjetja – kupili smo prve računalnike, dnevni clipping se je pošiljal po faksu. Nadgradili smo naše storitve: naročnikom smo predstavili prve analize; naročniki prvih analiz: Autocommerce in Luka Koper. Sodelovali smo na 1. konferenci odnosov z javnostmi v Portorožu.

1998

Naš clipping in naše analize so postali standard na sejah uprav več kot 50 podjetij, ustanov in institucij. Začeli smo s skeniranjem tiskanih medijev, sodelovali z več kot 15 PR in marketinškimi agencijami, začeli s strategijo družbene odgovornosti in donacij. Oddali smo več kot 15 analiz in začeli z razvojem nove metodologije ponderiranja.

1999

Odprli smo predstavništvo v Zagrebu na Hrvaškem, sponzorirati smo začeli dejavnost IABC Slovenija. Naš naročnik BTC je postal naš vodilni partner v razvoju vsebine analiz sponzorstev.

2000

Press Clipping je imel 15 zunanjih sodelavcev v Sloveniji in 12 na Hrvaškem, postajali smo vodilna agencija, ki pokriva širši medijski prostor. Investirali smo v vzpostavitev prve prave baze podatkov medijskih objav.

2001

Razvili smo prvi spletni arhiv Tornado, za zbiranje in arhiviranje medijskih objav, postali smo generalni sponzor 5. Slovenske konference za odnose z javnostmi društva SKOJ in organizirali prvo srečanje podjetja s svojimi naročniki na Gospodarski zbornici Slovenije.

2002

Lansirali smo našo prvo spletno stran.

2003

Odprli smo predstavništvo v Podgorici, v Črni gori. Naše podjetje je zaposlovalo 18 redno zaposlenih in 14 zunanjih sodelavcev. UKC Maribor smo donirali sredstva za izdajo knjige: Priročnik za bodoče starše.