1999

Odprli smo predstavništvo v Zagrebu na Hrvaškem, sponzorirati smo začeli dejavnost IABC Slovenija. Naš naročnik BTC je postal naš vodilni partner v razvoju vsebine analiz sponzorstev.

2000

Press Clipping je imel 15 zunanjih sodelavcev v Sloveniji in 12 na Hrvaškem, postajali smo vodilna agencija, ki pokriva širši medijski prostor. Investirali smo v vzpostavitev prve prave baze podatkov medijskih objav.

2001

Razvili smo prvi spletni arhiv Tornado, za zbiranje in arhiviranje medijskih objav, postali smo generalni sponzor 5. Slovenske konference za odnose z javnostmi društva SKOJ in organizirali prvo srečanje podjetja s svojimi naročniki na Gospodarski zbornici Slovenije.

2002

Lansirali smo našo prvo spletno stran.

2003

Odprli smo predstavništvo v Podgorici, v Črni gori. Naše podjetje je zaposlovalo 18 redno zaposlenih in 14 zunanjih sodelavcev. UKC Maribor smo donirali sredstva za izdajo knjige: Priročnik za bodoče starše.

2005

Organizirali smo 40. svetovni kongres agencij za spremljanje in analizo medijskih objav FIBEP v Dubrovniku, podprli Slovenko leta Benko Pulko, ki je pristala v Guinnessovi knjigi rekordov in odprli predstavništvo v Skopju, v Makedoniji.

2006

Odprli smo predstavništvo v Banja Luki, v Bosni in Hercegovini.

2007

Začeli smo delovati pod imenom MIG – Media Intelligence Group. V celotni skupini MIG smo imeli 500 naročnikov in spremljali več kot 10.000 ključnih besed. Lansirali smo tudi novo bazo in novo programsko opremo.