• Praznovali smo 15. obletnico podjetja. Našo metodologijo analiz so začeli uporabljati tuji naročniki: Novartis, Samsung, Michellin, P&G.