• Razvili smo prvi spletni arhiv Tornado, za zbiranje in arhiviranje medijskih objav, postali smo generalni sponzor 5. Slovenske konference za odnose z javnostmi društva SKOJ in organizirali prvo srečanje podjetja s svojimi naročniki na Gospodarski zbornici Slovenije.