• Press Clipping je imel 15 zunanjih sodelavcev v Sloveniji in 12 na Hrvaškem, postajali smo vodilna agencija, ki pokriva širši medijski prostor. Investirali smo v vzpostavitev prve prave baze podatkov medijskih objav.